ZÁRUKA A REKLAMACE

Zboží zakoupené u nás je samozřejmě možné reklamovat. Pokud se Vám dostalo nebo dostane do rukou jakkoli poškozené zboží či se Vám zboží poškodí v záruční době, zašlete prosím zboží zpět na níže uvedenou adresu spolu s popisem vady. Podmínky pro reklamaci zboží jsou uvedeny dále.

 

ZÁRUČNÍ DOBA ZBOŽÍ

Délka záruky na veškeré zboží prodávané u nás je 24 měsíců. Tato doba začíná běžet dnem prodeje zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny platí nová záruční doba.

 

NÁROK NA UPLATNĚNÍ ZÁRUKY

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba
 • poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem)
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému prostředí
 • zanedbáním péče o zboží
 • hrubým zacházením
 • mechanickým poškozením
 • neodbornou montáží
 • mechanickým zásahem nebo neodbornou opravou
 • použitím jiných než doporučených čistících přípravků
 • zboží bylo poškozeno živelnými pohromami (ohněm, vodou, bleskem)
 • záruka se nevztahuje na poškození (opotřebení) zboží používáním

 

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v následujících případech. Objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo je dlouhodobě nedostupné. Cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato vrácena v hotovosti nebo převodem na jeho účet v nejkratším možném termínu.
Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 7 od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

 

REKLAMACE VYŘIZUJE

SEZAM Chrudim, s.r.o.
Pardubická 176, 537 01 Chrudim
Tel + Fax: +420 469 632 974,975
Tel. +420 469 631 305
E-mail: velkoobchod@sezam-chrudim.cz

V případě neoprávněné reklamace bude prodávající účtovat veškeré náklady spojené s opravou a testováním. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné, se srovnatelnými technickými parametry.

 

Reklamační řád

Reklamace

Reklamace zboží bude vyřízena dle zákona do 30 dnů od obdržení reklamovaného zboží spolu s fakturou, na kterou uveďte co reklamujete. Zákazník bude emailem informován o přijetí zboží k reklamaci. Po vyřízení bude opět informován emailem, jak reklamace dopadla.
Zboží k reklamaci zasílejte čisté. Zabalte do vhodného obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky a výrobce neuzná záruku u zboží poškozeného při přepravě.

Postup při výměně zboží

Ofoťte fakturu nebo přiložte dopis a napište své jméno,adresu, kontakt, číslo objednávky a Váš požadavek na výměnu.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo do 14 dnů od převzetí zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží musí být vráceno v nepoškozeném stavu, bez známek užívání a s veškerými visačkami. Zároveň musí být přiložena faktura a na ní uvedeno číslo účtu kam se bude zasílat vrácená částka.
Na vrácení peněz má prodávající 30 dní od doručení zásilky. V případě připsání na účet je to zpravidla do 14 dní.
Po doručení vráceného zboží (odstoupení od kupní smlouvy) prodávajícímu, bude kupujícímu zaslána částka odpovídající ceně za zaplacené zboží, ponížená o prokazatelně vynaložené náklady:

 • poštovné -115,-Kč (bez DPH) (pokud nebylo uhrazeno ve faktuře)
 • věrnostní a objemové slevy
 • převod na účet 5,-Kč

Zboží, které vracíte zpět NEZASÍLEJTE NA DOBÍRKU. Takto došlá zásilka nebude přijata.

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na uvedenou dodací adresu. Nedílnou součástí zásilky je i faktura na zakoupené zboží.
Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a nelze je využít k jiným účelům. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
Prodávající má právo na odstoupení od kupní smlouvy (závazné objednávky) v případě, že není zboží skladem a nedohodne se s kupujícím na jiné objednávce.

SEZAM-CHRUDIM.CZgrafikaReklamace